Retourbeleid

Klanten hebben wettelijk het recht om een product binnen 14 dagen na ontvangst aan te melden voor retour  zonder opgave van reden. Na deze melding heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Maakt een klant gebruik van zijn retourrecht dan zullen wij het gehele orderbedrag, inclusief verzendkosten, binnen 14 dagen na de retour melding terugstorten. Wij verzoeken je, indien je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, om gebruik te maken van het Modelformulier (onderaan deze pagina) en het product ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking te retourneren.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.

Indien je een product wenst te ruilen of retourneren, verzoeken wij je om contact op te nemen via info @ professorgrutjes.nl of op telefoonnummer 06 - 23460915, zodat de retourgegevens kunnen verstrekken.

Bij retourneren worden de kosten voor het terugzenden niet vergoed.
Ik pak alles met veel zorg in, het kan altijd gebeuren dat er bij het verzenden schade aan producten ontstaan. Daarom verzoeken ik je om bij ontvangst van de door jou bestelde producten, deze onmiddellijk te controleren op gebreken c.q. beschadigingen. Is er helaas toch schade ontstaan, dan verzoek ik je om binnen 5 dagen schriftelijk contact met me op te nemen via het e-mailadres: info @ professorgrutjes.nl.

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan 
Frenchie Books 
t.a.v. Debbie van Osch-Voorhaar
Donge 20
5504 MG Veldhoven 

info @ professorgrutjes.nl
06 - 23460915

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.